THE WINE AYUTTHAYA

0
648

จิบไวน์เคล้างานดีไซน์

เป็นประสบการณ์พิเศษ ที่ได้เข้ามา ดูสเปซ การใช้วัสดุ การจัดวางฟังก์ชั่น ธีมสีเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงแสงแดด และเงาที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ช่วงเวลา โดยทั่วไป จะใช้กระจกกรุอาคาร แต่สำหรับ The Wine Ayutthaya ต้องการสร้างความแตกต่าง และแสดงให้เห็นว่าวัสดุที่ถูกมองข้ามไปนั้น สามารถแสดงศักยภาพในตัวเองในฟังก์ชั่นใหม่ๆ ได้ดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here