การสร้างบ้าน

การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินสำหรับคนที่ต้องการมีบ้าน เป็นแนวทางปฎิบัติที่ทำได้ไม่ยากโดยเฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการบ้านจัดสรร เนื่องจากทางโครงการจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและช่วยดำเนินการให้ ส่วนการกู้เงินสร้างบ้าน อาจไม่ค่อยคุ้นเคย ซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง ส่วนรายละเอียดการขอกู้มีขั้นตอนอย่างไร บทควมนี้คำตอบ

กู้เงินสร้างบ้าน และขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. เตรียมพร้อมด้านเอกสารและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การกู้เงินสร้างบ้านจากสถาบันการเงิน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ การกู้เงินเพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเองและเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น กรณีนี้มีขั้นตอนการกู้ที่ไม่ยุ่งยาก  ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น เป็นที่ดินพ่อแม่ยกให้ การกู้ในลักษณะนี้มีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ยุ่งยาก วิธีที่จะทำให้กู้ง่ายทำได้ ดังนี้

 • ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พ่อแม่ยกให้เป็นของผู้กู้ให้เรียบร้อย
 • ให้พ่อหรือแม่ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นผู้กู้ร่วม
 • ให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นผู้ยื่นกู้แทน

2. เตรียมความพร้อมของตัวผู้กู้เอง

การเตรียมความพร้อมของตัวผู้กู้เงินสร้างบ้านสำคัญมาก เพราะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ  การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินผู้กู้ควรมีบัญชีเงินฝากอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆหรือมีบัญชีเงินเดือนผูกอยู่จะทำให้การพิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงรายได้และรายจ่ายได้ง่ายขึ้น หากไม่มีบัญชีเปิดอยู่กับสถาบันการเงินที่เราสนใจ ควรเลือกธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานหรือใกล้กับพื้นที่สร้างบ้าน           ผู้กู้ต้องไม่มีภาระหนี้สินอื่นๆที่ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติและไม่ติดปัญหาเครดิตบูโร

3. เตรียมความพร้อมด้านเอกสารหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) หรือสำเนาเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน ที่ระบุถึงตำแหน่ง อัตรเงินเดือน ระยะเวลาที่ทำงานมาแล้วกี่ปี
 • สำเนาบัญชีเงินสะสม อย่างน้อย 1 แสนบาทขึ้นไป หรือราวๆ 10% – 15% ของมูลค่าบ้านที่จะก่อสร้าง
 • โฉนดที่ดิน
 • แบบแปลนบ้านที่ต้องการปลูกสร้างหรือต่อเติม
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง จากสำนักเขตหรือ อบต
 • ใบอนุญาตถมที่ สำหรับบางพื้นที่

หลังจากเตรียมการทุกๆส่วนเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำไปยื่นกู้เงินสร้างบ้านจากสถาบันการเงินที่เรา

สนใจได้ ส่วนขั้นตอนและรายละเอียดส่วนอื่นๆเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินจะเป็นผู้ให้รายละเอียด ข้อควรระวังของผู้ปลูกสร้างบ้านในส่วนนี้ก็คืออย่ารีบตกลงหรือทำสัญญากับผู้รับเหมาควรรอให้ธนคารพิจารณาอนุมัติเสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกรณีสถาบันการเงินไม่พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กับผู้ขอกู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ปล่อยเช่าคอนโด อุปกรณ์การเกษตร ของพรีเมี่ยม