การสร้างบ้าน

การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหรือปลูกสร้างบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่แล้ว การผ่อนชำระอาจเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า เพราะต้องผ่อนชำระเป็นเวลานานนอกจากนั้นยังมีเรื่องของดอกเบี้ยบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการคำนวณดอกเบี้ยจึงเป็นเรื่องที่คนมีบ้านควรให้ความสำคัญ

ดอกเบี้ยบ้านและการคำนวณดอกเบี้ย

การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆจะคิดในลักษณะร้อยละต่อปี ซึ่งสถาบันการเงินเรียกเก็บเพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ และเมื่อยืนเรื่องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยบ้าน จะถูกนำมาคำนวณเพื่อกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระ ซึ่งจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ 2 ประเภท ได้แก่  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ และอัตราเงินกู้แบบลอยตัว ซึ่งดอกเบี้ยทั้ง 2 ประเภท มีความแตกต่างกัน ดังนี้


1 .
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน และจะคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง

หากเราขอสินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างบ้าน   สมมติว่า ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และกำหนดผ่อนชำระเป็นเวลา 15 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ก็คือ เราจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ย 5% ตลอดระยะเวลา 15 ปี

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน  ซึ่งจะประกาศออกมาเป็นระยะ โดยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น MLR MOR MRR

MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี มีประวัติการเงินดี ส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR ((Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี

MRR ((Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย

วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว  ปัจจุบันไม่ต้องมาคิดคำนวณด้วยตัวเอง เพราะสามารถใช้บริการในการคิดคำนวณดอกเบี้ยจากเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ เช่น Thai interest เพียงกรองข้อมูลตัวเลขลงไปแล้วคลิกคำนวณ ก็จะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วทันใจ

สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างบ้าน การเตรียมตัวขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวนอัตราดอกเบี้ยบ้าน เพื่อช่วยให้คิดคำนวณและวางแผนในการผ่อนชำระได้โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ปล่อยเช่าคอนโด อุปกรณ์การเกษตร ของพรีเมี่ยม